Foto

Peter Rúfus

  • Slovenský filmový a divadelný herec, výborný dabingový herec, prepožičal svoj hlas takým hercom ako Robert de Niro, Michael Douglas, Harrison Ford, Richard Gere.