Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 9.00 hod. na školskom dvore Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Harmonogram na prvý týždeň:

(pondelok)

 • 8:00 — príchod žiakov prvého ročníka do školy
 • 8:45 — príchod žiakov druhého až štvrtého ročníka do školy
 • 9:00 — slávnostné otvorenie školského roka,
  po slávnosti fotenie profesorského zboru a žiakov prvého ročníka podľa harmonogramu
 • 10:10 – 10:55 — triednická hodina

Školská jedáleň v tento deň nevydáva obedy.

(utorok)

 • 1. ročník — triednické hodiny: 1. – 5. vyučovacia hodina
 • 2. ročník — triednické hodiny: 1. – 4. vyučovacia hodina
 • 3. ročník — triednické hodiny: 1. – 4. vyučovacia hodina
 • 4. ročník — triednické hodiny: 2. – 5. vyučovacia hodina
 • Preberanie učebníc — 1. ročník (v 4.A, č. 37):
  • 1.A — 1. vyučovacia hodina,
  • 1.B — 2. vyučovacia hodina,
  • 1.C — 3. vyučovacia hodina,
  • 1.D — 4. vyučovacia hodina,
  • 1.E — 5. vyučovacia hodina;
  • DP1 — 4. vyučovacia hodina (knižnica).
 • Fotenie tried (2. – 4. ročník) bude prebiehať podľa harmonogramu.

Vydávanie obedov bude podľa harmonogramu, ktorý zašleme prostredníctvom EduPage.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2023 (streda).