Organizácia vyučovania počas ÚFIČ MS 2019 pre 1. až 3. ročník
Dátum Ročník Trieda/zraz/aktivita
Pondelok 27.5.2019 1. až 3. ročník Riaditeľské voľno
Utorok 28.5.2019 1. až 3. ročník 8:15 Svet okolo nás: Kuba – dve tváre slobody
Zraz: pred kinom Úsmev
8:30 – 9:30
Streda 29.5.2019 1. ročník I.A 8:45 Steelpark
Zraz: Kukučínova 2, Steelpark
9:00 – 11:00
I.B Školský výlet
I.C 9:00 Hasiči
Zraz: Požiarnická 4
9:00 – 10:00
I.D 10:00 Hasiči
Zraz: Požiarnická 4
10:00 – 11:00
2. ročník II.A,B,C,D 8:30 Policajná kynológia
Zraz: zastávka Havlíčkova (štadión Lokomotívy)
9:00 – 11:00
3. ročník III.A,B 9:00 Turistický pochod (Alpinka)
(časť žiakov III.A riaditeľské voľno za účasť na besede)
Zraz: zastávka Havlíčkova (štadión Lokomotívy)
9:00 – 12:30
III.C,D 10:00 Východoslovenská galéria
III.C zraz: Alžbetina ulica (pred VsG, nie Múzeum Vojtecha Löfflera)
III.D zraz: Hlavná ulica (pred Východoslovenskou galériou)
10:00 – 11:30
Štvrtok 30.5.2019 1. a 2. ročník Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu
3. ročník výber žiakov CVM, CVF, CVI 8:45 Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Zraz: Jesenná 5
CVC, CVB (III.C,D) 8:15 FMMR TUKE, experimentálne laboratórne cvičenia (vytvorenie nulového odpadu)
CVC, CVB (III.A,B) 10:45
SED, SEW, SPS, DEU 8:00 Krajský súd
III.C (DSD skupina) 9:30 Prax T-Systems
9:30 – 11:45 Project management
13:00 – 15:00 Time management
Piatok 31.5.2019 1. – 3. ročník Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu
III.C (DSD skupina), T-Systems, záverečný workshop + certifikáty, 9:30

Dňa 27. mája 2019 (pondelok) sú všetci študenti (na základe riaditeľského voľna pre 1. – 3. ročník), odhlásení z obeda.
Ak študent má záujem obed na pondelok – prihlási sa individuálne 24. mája 2019 (piatok) do 14:30 hod.

V dňoch 28. a 29. mája 2019 (utorok, streda) sa študenti odhlasujú individuálne elektronicky.