Košický samosprávny kraj každoročne využíva príležitosť vyzdvihnúť a oceniť jedinečný prínos jednotlivcov a organizácií, ktorí sa svojou prácou a oddanosťou významne podieľajú na zlepšovaní kvality života nielen v rámci kraja, ale aj za jeho hranicami.

Ocenené boli v tomto roku osobnosti z rôznych oblastí — veda a medicína, kultúra, sociálna sféra či technológie. Nás však nesmierne teší, že Čestnú cenu predsedu KSK získal Dominik Bari, náš absolvent a hrdý Šrobárčan, ktorý na svoju alma mater vždy rád zavíta. Talentovaný Dominik bol ocenený ako prvý Slovák, ktorého dokument sa kvalifikoval na Oscara.

Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení sa uskutočnil . Dominikovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa tvorivých nápadov do ďalšej tvorby.

Fotogaléria — Ocenenie do rúk Šrobárčana (Dominik Bari)