Náš školský parlament si prevzal z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku ocenenie „Zlatý školský parlament“. Tento titul si prevzali koordinátorka parlamentu PaedDr. Zuzana Novotná a predseda školského parlamentu Mikuláš Marko. Ocenenie parlament získal na základe celoročnej aktívnej a inšpiratívnej činnosti svojich členov. Srdečne blahoželáme k oceneniu a veľmi pekne ďakujeme členom parlamentu za ich zanietenú prácu.

Fotogaléria — Ocenenie „Zlatý školský parlament“

Článok (NIVaM) — Konferencia „EMPOWER/NO UZNAJ“ – uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania