Jeden deň Šrobárčanom 2022

Ďakujeme za Váš záujem.

Všetkým, ktorí vyplnili formulár, bude v piatok 16. decembra emailom doručená pozvánka s presnými informáciami.

Tešíme sa na Vás!