Harmonogram školského roka 2019/2020

Milí žiaci,
zverejnili sme harmonogram školského roka 2019/2020 — termíny dôležitých udalostí a združení rodičov, maturitnej skúšky, ale aj prázdnin.

Harmonogram školského roka →