Foto

doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc.

  • Prodekan Hutníckej fakulty VŠT v rokoch 1980 – 1985, prezident Francúzskej aliancie v Košiciach v rokoch 1998 – 2002, predseda OZ Slovenská železná cesta.