FLEX štipendium

Milí žiaci prvého a druhého ročníka,
aj tento rok máte možnosť uchádzať sa o FLEX štipendium na ročný študijný pobyt v USA. Termín podania online prihlášky je 17. október 2019!

Zároveň môžete absolvovať informačné stretnutie priamo v Košiciach — 12. septembra 2019 o 16:00 hod. v centre InfoUSA, Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1, Košice.

Viac informácií o programe →