Po minuloročnej pauze, z dôvodu rekonštrukcie vyhliadkovej veže, sme sa opäť vrátili na Duklu. V týchto dňoch si pripomíname Karpatsko-dukliansku operáciu, ktorá mala podporiť Slovenské národné povstanie, a bola jednou z najťažších horských operácií 2. svetovej vojny. Naši tretiaci mali možnosť si bojisko prehliadnuť nielen z výšky, ale aj priamo v Údolí smrti, kde koncom októbra 1944 prebiehali najkrvavejšie boje. Vo Vojenskom múzeu vo Svidníku zase získali zaujímavé informácie o uniformách a zbraniach, ktoré sa v období vojny u nás používali. Opäť raz to pre nás bolo spojenie „príjemného s užitočným“.

Fotogaléria — Exkurzia na Duklu