Deň narcisov je jedným z najdôležitejších dní v kalendári organizácie Liga proti rakovine. Tento deň sa koná každý rok na konci marca, aby sa upriamila pozornosť na dôležitosť boja proti rakovine a na podporu pacientov s touto chorobou.

Tohto roku sa zbierka konala už 27.-krát a to 20. apríla 2023. Pekná myšlienka nenechala chladných ani našich žiakov a 4 skupiny dobrovoľníkov sa aktívne zapojili do tejto akcie. Ráno vyrazili s pokladničkami do ulíc mesta, rozdávali narcisy a podarilo sa im vyzbierať nemalú sumu. Ďakujeme dobrovoľníkom a zároveň aj všetkým, ktorí na zbierku prispeli.

Fotogaléria — Deň narcisov