Dňa 3. apríla 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili štyri študentky tretieho ročníka. V kategórii A obsadila Rebeka Olejníková z 3.D 2. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Soňa Genčúrová z 3.D obsadila 6. miesto. V kategórii B sa Sofia Csurillová z 3.A umiestnila na 8. mieste a Terézia Kimáková z 3.A na 10. mieste.

Dievčatám gratulujeme.