Dňa 11. mája 2023 sa konala Databázová olympiáda. Našu školu reprezentovali chlapci z 3.C — Oliver Groma, Martin Mičuch a Martin Marcinčák. Všetci traja dosiahli vynikajúce výsledky. Oliver Groma sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste, Martin Mičuch na 2. mieste a Martin Marcinčák na 7. mieste. Chlapcom k dosiahnutému výsledku gratulujeme!