Create & Control je od roku 2016 celoročná súťaž pre stredoškolákov z celého Slovenska, počas ktorej sú jej účastníci vystavení vnútorným a vonkajším politickým problémom, ktoré musia riešiť vo svojom tíme či s ostatnými súťažiacimi. Tieto problémy sa týkajú krajín, ktoré si koordinátori vyžrebujú na koordinačnom stretnutí. Súťažiaci nebudú pracovať len s tímom na škole, ale komunikujú taktiež s ostatnými tímami.

Celá súťaž je organizovaná občianskym združením Pomáhame druhým, ktoré je tvorené stredoškolákmi a vysokoškolákmi z celého Slovenska za účelom rozvoja mládeže, primárne v sociálno-spoločenskej tematike a je podporená projektom Erasmus+.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa C&C projektu, sú Vám k dispozícii Matúš Hadžega a Michal Sopoliga z 3.D triedy.

Informácie — Národná súťaž a mládežnícky projekt Create & Control