Po roku si opäť naši štvrtáci v dňoch a prešli intenzívnym kurzom „Crash-Tage DSD 2“. Pod vedením nemeckej lektorky sa v úvode venovali príprave na písomnú časť a vyskúšali si všetky jej časti — čítanie s porozumením, posluch s porozumením a sloh.

Druhá časť prípravy bola zameraná na ústnu časť — prezentáciu a krátky referát na aktuálnu tému. Veríme, že táto príprava pomôže žiakom zvládnuť túto náročnú skúšku, ktorá ich onedlho čaká. Držíme im prsty.

Fotogaléria — Crash-Tage DSD 2