Certifikáty

Táto jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. Okrem plne kvalifikovaných vyučujúcich nemeckého jazyka absolvujú žiaci hodiny s nemeckým lektorom.

Deutsches Sprachdiplom

Naše vzdelávacie centrum ponúka možnosť získať zamestnanie v spoločnostiach zaoberajúcich sa sieťovými technológiami s nadštandardným platovým ohodnotením. Po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA získate medzinárodne uznávaný certifikát od spoločnosti CISCO, ktorý je jednou zo základných podmienok pre prijatie do pracovného pomeru.

Cisco Networking Academy