Každoročne patrí jeden septembrový deň Bielej pastelke. V piatok 22. septembra 2023 „vyrazila“ Biela pastelka so svojimi dobrovoľníkmi do slovenských miest a obcí. Cieľom tejto verejnej zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme každému, kto sa do zbierky zapojil. Spolu môžeme pomôcť zlepšiť život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Pomôcť naďalej môžete aj zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 € v sieti všetkých operátorov.

Fotogaléria — Biela pastelka 2023