Košické štúdio Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) oslávilo 17. apríla 95. výročie pravidelného rozhlasového vysielania.

Vysielanie z Košíc sa začalo 17. apríla 1927 z provizórneho štúdia zriadeného v dome na rohu Poštovej a Hradbovej ulice. Program pre východné Slovensko pozostával z prednášky, prednesu poézie, rozprávok a niekoľkých hudobných skladieb. V súčasnosti sa v košickom rozhlasovom štúdiu pripravuje a realizuje vysielanie Rádia Regina Východ, Rádia Devín, Rádia Patria a Rádia Slovensko. Jeho súčasťou je spravodajstvo, publicistika, hudobné a hudobno-slovné programy či rôzne literárno-dramatické relácie.

25. apríla 2022 sa konal Deň otvorených dverí Rádia Regina Východ v priestoroch košického rozhlasu na Moyzesovej ulici a Šrobárka na ňom nemohla chýbať. Žiaci si prezreli vysielacie štúdiá, vyskúšali účinkovanie v rozhlasovej hre či čítanie správ a počasia.

Fotogaléria — 95 rokov rozhlasového vysielania z Košíc