Francúzsky a španielsky jazyk


Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku — máme 2. miesto

Dňa sa v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kde náš Adam Kubiš z 4.D triedy obsadil v kategórii 2B krásne 2. miesto.

Adamovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Podujatie Živá knižnica

„Podujatie Živá knižnica online sa mi veľmi páčilo. Z pohodlia domova som mala možnosť spoznať zaujímavého, inšpiratívneho človeka. Beseda bola veľmi záživná, dozvedela som sa aké je to bývať a študovať v zahraničí z prvej ruky. Niesla sa v príjemnom, uvoľnenom duchu a bolo zodpovedaných mnoho zaujímavých otázok. Dúfam, že sa budú konať podobné besedy, ktoré nám predstavia nových ľudí a prinesú zaujímavé životné príbehy.“ (Adelka K.)

„Pre mňa bolo toto podujatie veľmi milé spríjemnenie utorkového večera (…) Zo začiatku sa síce vyskytli jemné technické problémy, no tie sa rýchlo vyriešili a mohli sme sa započúvať do prínosného rozhovoru nášho ochotného hosťa Júlie z Francúzska a Danky, ktorá sa úžasne chopila úlohy moderátorky. Celú besiedku hodnotím na jednotku. Informácie, ktoré som sa dozvedela sú naozaj užitočné do budúcna, hlavne pre ľudí, ktorí uvažujú nad štúdiom alebo dlhším pobytom v zahraničí. Popri počúvaní som si taktiež mohla robiť aj iné veci a celý rozhovor som tak vlastne mala ako taký podcast. Preto som rada, že som mohla byť jednou z poslucháčok a dúfam, že si onedlho budeme môcť niečo podobné zopakovať.“ (Mirka Š.)

Prvá epizóda Živej knižnice je úspešne za nami a už teraz s pracujeme na ďalších, ktoré vás, dúfame, oslovia a zaujmú. Ďakujeme všetkým za prípravu a účasť!

Prednáška vo francúzskom jazyku na UPJŠ

Hovoriť znamená konať — takto znel názov prednášky, ktorej sa naši francúzštinári mali možnosť zúčastniť na akademickej pôde UPJŠ. Viedla ju pani profesorka Eva Kováts z univerzity v Miskolci, ktorá nám priblížila základné jazykovedné pojmy a prierez spoločnými črtami rôznych jazykových skupín vo svete. Prednáška sa konala vo francúzštine a bola simultánne tlmočená študentkami tlmočníctva priamo v tlmočníckych kabínkach.

Za sprostredkovanie tejto zaujímavej a autentickej skúsenosti ďakujeme Katedre anglistiky a amerikanistiky UPJŠ v KE, v zastúpení skvelého profesionálneho tlmočníka a prekladateľa pre európske inštitúcie pána Mgr. Romana Gajdoša. Mimochodom, bývalého Šrobárčana. Tešíme sa na ďalšie nové spoločné projekty!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT