Slovenský jazyk a literatúra


Hviezdoslavov Kubín 2024 — školské kolo

Tohtoročné školské kolo jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo , malo výsostne ženské zastúpenie. Naše recitátorky si zvolili na prednes poézie i prózy veľmi zaujímavé texty, mnohé s vážnymi témami, ktoré zarezonovali u publika aj svojou aktuálnosťou.

Vďaka dievčatám sme strávili príjemný čas, bohatý na krásne myšlienky.

Umiestnenie recitátoriek v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Kategória POÉZIA:

1. miesto: Diana Pavlíková, 2.B
2. miesto: Olívia Jánošíková, IB DP1
3. miesto: Zuzana Benčová, 1.E

Kategória PRÓZA:

1. miesto: Eliška Knižková, 2.A
2. miesto: Lucia Kubíková, 1.D
3. miesto: —

BLAHOŽELÁME víťazkám a všetkým zúčastneným ĎAKUJEME za prejavený záujem, za sprostredkovaný umelecký zážitok.

Víťazky z 1. miesta v oboch kategóriách — Diana a Eliška — budú našu školu reprezentovať na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutoční . DRŽME IM PALCE!

Úspechy v umeleckom prednese

Naša Šrobárka je plná talentov a to aj v umeleckom prednese poézie i prózy. Mesiac bol bohatý na recitačné súťaže a naše talentované recitátorky — Lucia Kubíková (1.D), Eliška Knižková (2.A), Diana Pavlíková (2.B) a Olívia Jánošíková (IB DP1) — si nenechali ujsť možnosť opäť reprezentovať našu školu… a úspešne.

Olívia Jánošíková obsadila skvelé 2. miesto v recitačnej súťaži HOROVOV ZEMPLÍN v Michalovciach a zároveň získala aj Cenu poroty v súťaži SLOVO BEZ HRANÍC.

V decembri nás Eliška Knižková reprezentovala v celoslovenskom kole festivalu poézie BENIAKOVE CHYNORANY 2023.

Všetkým našim recitátorkám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a k dosiahnutým úspechom SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT