Slovenský jazyk a literatúra


Študentské slovo v Prezidentskom paláci

Dňa sa v Bratislave uskutočnilo podujatie, ktoré spojilo mladé talenty slovenského novinárstva s najvyšším predstaviteľom krajiny. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová privítala víťazov renomovanej novinárskej súťaže Štúrovo pero 2024 v Prezidentskom paláci. Pozvanie na toto výnimočné stretnutie dostali aj zástupcovia nášho Študentského slova, ktoré v tomto roku získalo 1. miesto.

Pani prezidentka vyzdvihla dôležitosť slobodného tlačového spravodajstva a jeho úlohu vo formovaní verejnej mienky. Vyjadrila svoje uznanie víťazom súťaže za ich odvahu, profesionalitu a schopnosť prinášať dôležité správy a analýzy. Taktiež poukázala na významnú úlohu novinárov ako strážcov slobody slova a demokracie.

Víťazi súťaže Štúrovo pero odchádzali z Prezidentského paláca so silným pocitom hrdosti a zodpovednosti, s presvedčením, že ich práca má význam a že ich úsilie má podporu najvyšších predstaviteľov krajiny.

Pani prezidentke ďakujeme za podporu a príležitosť stretnúť sa s ňou. Svoj čas ochotne venovala mladým snaživým ľuďom a vytvorila priestor pre vzájomný dialóg. Jej slová nás všetkých inšpirovali a povzbudili.

Študentské slovo má 1. miesto!

V dňoch a sa uskutočnilo vyhodnotenie 30. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov ŠTÚROVO PERO 2024.

Študentské slovo získalo 1. miesto v hlavnej kategórii a umiestnilo sa v zlatom pásme.

Súťaž od svojho vzniku podporuje a rozvíja novinárske nadanie študentov na Slovensku. Umožňuje im prezentovať školské časopisy a novinárske príspevky, napomáha k rozširovaniu poznatkov o žurnalistike a žurnalistických žánroch.

Súčasťou programu boli aj hodnotiace semináre a diskusie s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomášom Druckerom a novinárom Michalom Kovačičom.

Zapojili sme sa aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Pri posudzovaní príspevkov bolo hodnotené praktické využitie. Nášmu časopisu sa podarilo opäť zabodovať a získali sme pekné 3. miesto.

Celej redakčnej rade srdečne blahoželáme!

Via Litera — získali sme dve 3. miesta

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Rotary klubom organizovali 3. ročník literárnej súťaže Via Litera. Súťaž je venovaná pamiatke Petra Raševa, významnej osobnosti košickej kultúry. Tohtoročná téma Prečo som tu? zaujala aj našich študentov, Ema Lola Škombárová získala 3. miesto v kategórii poézia a taktiež 3. miesto v kategórii próza si odniesla Miroslava Pástorová z 1.A triedy. Ocenené boli aj naše pani profesorky Mgr. Alena Palírová, Mgr. Jana Labunová a Mgr. Veronika Polomská. Už teraz sa tešíme na 4. ročník!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT