Informácia pre uchádzačov — prijímacia skúška

Vážení rodičia, milí uchádzači,

priebeh prijímacej skúšky 3. mája 2021 (1. termín) a 10. mája 2021 (2. termín) je zverejnený na tejto stránke: