Aktuálne informácie pre žiakov a zákonných zástupcov počas pandémie COVID-19 →

Harmonogram zvonenia počas mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021
(platný od 1. októbra 2020):

Hodina/prestávka Začiatok (od) Koniec (do)
0. hodina 7:05 7:50
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:50 9:35
3. hodina 9:45 10:30
4. hodina 10:50 11:35
5. hodina 11:45 12:30
6. hodina 12:35 13:20
1. prestávka 13:20 13:45
7. hodina 13:45 14:30
2. prestávka 14:30 15:00
8. hodina 15:00 15:45
9. hodina 15:50 16:35