(pondelok)

  • Vyučovanie: Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín.

(utorok)

  • Vyučovanie: Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín.

(streda)

(štvrtok)

  • Vyučovanie: Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, vyučovacie hodiny budú skrátené na 30 minút.

(piatok)

  • Aktivita: vianočný koncert — kultúrne stredisko Južan, Smetanova 4:
    • 9:00 hod. — triedy 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.B
    • 10:00 hod. — triedy 3.A, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D
    • 11:00 hod. — triedy 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 3.D