Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 2. – 3. septembra 2021 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →