Fotenie 2. septembra 2021 (štvrtok):

Trieda Čas fotenia
1.A štvrtok, 10:00 — 10:10
1.B štvrtok, 10:10 — 10:20
1.C štvrtok, 10:20 — 10:30
1.D štvrtok, 10:30 — 10:40
1.E štvrtok, 10:40 — 10:50

Fotenie 3. septembra 2021 (piatok):

Trieda Čas fotenia
2.A piatok, 8:00 — 8:10
2.B piatok, 8:10 — 8:20
2.C piatok, 8:20 — 8:30
2.D piatok, 8:30 — 8:40
2.E piatok, 8:40 — 8:50
3.A piatok, 8:50 — 9:00
3.B piatok, 9:00 — 9:10
3.C piatok, 9:10 — 9:20
3.D piatok, 9:20 — 9:30
3.E piatok, 9:30 — 9:40
4.A piatok, 9:50 — 10:00
4.B piatok, 10:00 — 10:10
4.C piatok, 10:10 — 10:20
4.D piatok, 10:20 — 10:30