Biológia – chémia


Exkurzia v košickej zoologickej záhrade

Dňa sa žiaci 2. ročníka zúčastnili na exkurzii do ZOO v Košiciach. Študenti mali jedinečnú príležitosť vidieť zvieratá z celého sveta. Naši mladí prírodovedci sa nielenže kochali pohľadom na exotické tvory, ale sa aj aktívne zapájali do vzdelávacieho programu.

Exkurzia bola obohatená o výstup, počas ktorého fotografovali rôzne triedy živočíchov — od rýb až po cicavce. Študenti pozorovali a analyzovali rôzne formy správania zvierat, ako napríklad kŕmenie, pohyb a sociálne interakcie, a následne získané poznatky spracovali. Projekt im umožnil prakticky aplikovať teoretické vedomosti z etológie, ktorá je dôležitou časťou biológie.

Tento deň bol nielen vzdelávací, ale aj zábavný a inšpiratívny pre všetkých účastníkov, ktorí si odnášajú množstvo nových vedomostí a zážitkov.

Naša žiačka sa zúčastnila biologických exkurzií organizovaných V4

Počas dvoch týždňov v a v sa žiačka 3.D Ema Lola Škombárová zúčastnila dvoch biologických exkurzií organizovaných V4. Týždeň v Českej republike bol strávený pozorovaním mnohých druhov bezstavovcov, vtákov a krás Čiech a Moravy. Spoznala ambicióznych rovesníkov, s ktorými sa stretla o niekoľko týždňov v Poľsku. Tam navštívili aj Baltské more, močiare a upevnili svoje priateľstvá.


Populárny kvíz na Šrobárke

Predstavte si plnú aulu našej školy v jeden štvrtok popoludní. Troj – päťčlenné tímy študentov, študentiek, profesorov a profesoriek sa skláňajú nad stolom, radia sa, odpovedajú na otázky, ktoré im dajú kvízmajsterky. Koľko krčných stavcov má žirafa? Ako vyzerá plemeno psa hovawart? Ktorá speváčka získala najviac Grammy?…

História, biológia, geografia, matematika, hudba, šport, film a mnohé ďalšie. Spolu 50 otázok pre našich zúčastnených znamenalo 90 minút zábavy, získania nových poznatkov a spoločne stráveného času. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne Vás pozývame na ďalšie kolo.

Umiestnenia:

1. miesto — tím Všetky štyri a ja: Lenka Ondášová, Ema Lorencová, Pavlína Janeczková, Lukáš Csontos (všetci 4.B)

2. miesto — tím Novotnej zlatíčka: Tímea Kováčová, Nina Hažlinská, Katarína Šebáková, pp Zuzana Novotná

3. miesto — tím Teória chaosu: Denisa Tóthová, Zina Hluchá, Michaela Pogányová, Ján Lévai, pp Ladislav Spišiak.

Návšteva Interaktívnej periodickej tabuľky na UPJŠ

V dňoch a si žiaci 1.D a 1.E triedy prehĺbili poznatky získané na hodinách chémie návštevou Interaktívnej periodickej tabuľky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ktorá obsahuje 80 reálnych chemických prvkov. Dozvedeli sa veľa nových, zaujímavých informácií o mnohých chemických prvkoch, o ich vlastnostiach a reaktivite. Vyskúšali si ovládanie takejto tabuľky a pozreli množstvo zaujímavých pokusov.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT