Akční Šrobárčania

Milí Šrobárčania,

ako už určite viete, ani naša škola nezaostáva a už roky si „buduje“ Žiacku školskú radu. Jej základ tvorí jedenásť oficiálnych členov. Každý rok organizujeme rôzne akcie, napr. Noc na Šrobárke, Zber papiera, Imatrikuláciu, Šrobársku tehlu, Maškarný ples či Deň Šrobárky, a utužujeme tak kolektív našej školy. Postaráme sa aj to, aby po maturite všetci odišli so skvelými spomienkami, získanými aj mimo školských lavíc. Pomáhame spríjemňovať atmosféru Šrobárky, a zároveň sa snažíme vyhovieť Vašim požiadavkám súvisiacim s vyučovacím procesom.

Ak ste kreatívni a máte dobré nápady, neváhajte a rozšírte rady „akčných Šrobárčanov“. Radi Vás privítame v Žiackej školskej rade a oceníme aj vzdelávacie poukazy, ktoré využijeme pri financovaní nadchádzajúcich školských akcií a podujatí. Veríme, že aj Vás uvidíme na našom najbližšom stretnutí.