Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že ste sa v roku 2021 rozhodli venovať 2% z dane našej škole. Vďaka Vám sa poradilo vyzbierať krásnu sumu 12 797 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomáhajú zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

2 % z dane pre Šrobárku →

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →