V piatok 28. júna 2019 sme sa na dvore našej Šrobárky rozlúčili so školským rokom 2018/19. Riaditeľka školy Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová vyhodnotila celoročnú prácu, popriala učiteľom a žiakom príjemné prežitie prázdninových dní a spolu so zástupkyňou rodičov p. Ing. Šafárovou ocenili vybraných žiakov. Našu slávnosť svojím vystúpením spríjemnili dievčatá prvého ročníka.

Svieže rána, horúce dni a nezabudnuteľné večery sú pred nami, prežime ich podľa svojich predstáv a túžob.
Dovidenia 2. septembra!

Fotogaléria — Rozlúčka so školským rokom 2018/2019