Informácie o celkovom hodnotení môžete získať na www.transparex.sk/hodnotenie-obstaravatelov.