Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobieod 1. júna 2020 do 19. júna 2020.