Zmena organizácie vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 4. apríla 2019 bude zmenená organizácia vyučovania. Žiakom prvého a druhého ročníka sa bude končiť vyučovanie o 13:00, žiakom tretieho a štvrtého ročníka o 12:30. Výdaj obedov je zabezpečený v čase od 11:30 do 13:00.

Organizácia vyučovania a výdaj stravy →