Vážení rodičia, milí žiaci,

vo štvrtok 04.04.2019 bude zmenená organizácia vyučovania. Žiakom prvého a druhého ročníka sa bude končiť vyučovanie o 13:00, žiakom tretieho a štvrtého ročníka o 12:30.

Výdaj obedov je zabezpečený v čase od 11:30 do 13:00.

prvý a druhý ročník
0. hodina 7:05 – 7:50
1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:50 – 9:35
3. hodina 9:45 – 10:30
4. hodina 10:50 – 11:35
obedňajšia prestávka 11:35 – 12:05
5. hodina 12:15 – 13:00
koniec vyučovania

 

tretí a štvrtý ročník
0. hodina 7:05 – 7:50
1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:50 – 9:35
3. hodina 9:45 – 10:30
4. hodina 10:50 – 11:35
5. hodina 11:55 – 12:30
obedňajšia prestávka 12:30 – 13:00
koniec vyučovania