Zľavová známka ISIC pre študentov

Milí žiaci,

s blížiacim sa koncom školského roka si môžete objednať aj zľavovú známku za 10 € prostredníctvom školy po predložení zoznamu záujemcov za triedu a vyzbieranej sumy za celú triedu na sekretariáte do 12. júna 2019.

Informácie k platnosti ISIC preukazu →