Milí žiaci,
s blížiacim sa koncom školského roka je potrebné, aby ste si predĺžili platnosť ISIC preukazu na dopravu. V tomto období si môžete objednať aj zľavovú známku za 10 €.

Predĺženie platnosti ISIC preukazu na dopravu

S blížiacim sa koncom školského roka je potrebné, aby ste si predĺžili platnosť ISIC preukazu na dopravu prostredníctvom prolongácie v aplikácii UBIAN alebo poslaním SMS na číslo 8844. Platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy končí 30. júna 2019.

  • Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare: TC medzera priezvisko (na preukaze, bez diakritiky) medzera číslo čipu.
    Príklad: TC Hrasko 0123456789
  • V priebehu chvíľky príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €.
  • Po úspešnej platbe dostanete SMS s pokynom: Pre aktiváciu dopravy pre školský rok 2019/2020 priložte svoju kartu k terminálu v učebni informatiky.

Postup prolongácie karty cez UBIAN alebo SMS →

Zľavová známka ISIC pre študentov

V tomto období si môžete objednať aj zľavovú známku ISIC preukazu za 10 € prostredníctvom školy po predložení zoznamu záujemcov za triedu a vyzbieranej sumy za celú triedu na sekretariáte do 12. júna 2019.
Bez aktuálnej známky ISIC je preukaz neplatný na zľavy a výhody na území Slovenska a v zahraničí, ktoré sú viazané na licenciu ISIC a EURO<26.

Po tomto termíne si známku môžete objednať individuálne na domácu adresu, v tom prípade budete platiť aj poštovné.

Plagát k ISIC zľavovej známke →

Podrobné informácie o možnostiach využitia študentského preukazu na dopravu a zľavy pri nákupoch nájdete na podstránke o ISIC preukaze.


Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku.

Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26, ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata (nie sú to všetci dopravcovia v SR).

Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predĺženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (SMS).

Pre použitie ISIC preukazu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť, nie elektronickú.