Zber papiera

Vážený profesorský zbor, milí rodičia a spolužiaci,

od 21. do 25. októbra 2019 organizujeme na našej škole zber papiera. Pridávame sa tým k ľuďom, firmám, organizáciám, ktoré vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie.

Viac informácií o zbere papiera →