Vážený profesorský zbor, milí rodičia a spolužiaci, od 21. do 25. októbra 2019 organizujeme na našej škole zber papiera.

Pridávame sa tým k ľuďom, firmám, organizáciám, ktoré vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať, a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Preto vás všetkých vyzývame, aby ste sa zapojili a pomohli chrániť naše životné prostredie!

Každý, kto prinesie aspoň 20 kg papiera, dostane environmentálnu jednotku z biológie, fyziky, chémie alebo geografie a triedy, ktoré spolu prinesú 1 tonu získajú deň voľna.

Zviazaný alebo v škatuliach naukladaný papier môžete odovzdať vždy ráno medzi 7:00 – 8:00 hod. a poobede medzi 14:15 – 15:00 hod. na veľkom školskom dvore (vchod cez Kuzmányho ulicu). Dňa 24. októbra 2019 (štvrtok) bude možné odovzdať papier až do začiatku rodičovského združenia o 17:00.

Koordinátorkou zberu je pani profesorka PaedDr. Zuzana Novotná.