„Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

— John Muir

Vážený profesorský zbor, milí rodičia a spolužiaci, od 8. do 12. októbra 2018 organizujeme na našej škole zber papiera.

Pridávame sa tým k ľuďom, firmám, organizáciám, ktoré vedia, že papier treba šetriť, triediť a zbierať, a tým umožniť čo najviac jeho opätovné využitie. Podľa výpočtov 1 tona papiera zachráni až 17 stromov. Preto vás všetkých vyzývame, aby ste sa zapojili a pomohli chrániť naše životné prostredie!

Každý, kto prinesie aspoň 20 kg papiera, dostane environmentálnu jednotku z biológie, fyziky, chémie alebo geografie a víťazná trieda získa jeden deň voľna (19. júna 2019).

Zviazaný alebo v škatuliach naukladaný papier môžete odovzdať vždy ráno medzi 7:00 – 8:00 hod. a 14:15 – 15:00 hod. na veľkom školskom dvore (vchod cez Kuzmányho ulicu).

Koordinátorkou zberu je pani profesorka Zuzana Novotná.