Hodnotenie žiakov školy v druhom polroku (2019/2020)

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zásadách hodnotenia žiakov školy v druhom polroku školského roka 2019/2020.

Zásady hodnotenia žiakov školy v 2. polroku školského roka 2019/2020 →