V stredu 16. septembra 2020 sme mali na našej škole vzácnu návštevu. Zavítala k nám manželka veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku, pani Tamar Modai. V sprievode našej bývalej pani riaditeľky, PhDr. Jany Teššerovej si so záujmom prezrela školu, priestory laboratórií aj tried a keďže pani Modai sama pôsobila ako učiteľka vo svojej domovskej krajine, mala veľa otázok o fungovaní našej školy, o našich žiakoch a o školstve na Slovensku.

Pýtala sa nás na naše skúsenosti s prácou s integrovanými žiakmi a veľký dojem na ňu urobila čistota a poriadok na chodbách a v triedach. Sme veľmi radi, že nám pani Modai prisľúbila, že sa k nám určite vráti a usporiada pre nás prednášku o štáte Izrael. Bolo nám cťou a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria — Vzácna návšteva na Šrobárke