Vyhlásenie volieb členov do Školského parlamentu

Rada školy vyhlasuje voľby členov do Školského parlamentu Gymnázia Šrobárova 1, Košice v súlade s novela zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 26, platnej od 1.1.2022.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb členov do Školského parlamentu (PDF — 111 kB) →

Vzor žiadosti o prijatie do Školského parlamentu (DOCX — 18 kB) →