Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

touto cestou Vám oznamujeme, že uskutočnené prvé kolo volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov sa anuluje. Viacerí oprávnení voliči nám po zverejnení informácie, že nehlasovala nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, oznámili, že si nemohli uplatniť svoje právo voliť pre technické problémy.

O ďalšom postupe a termíne konania volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailom a web stránky školy.

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme za pochopenie a súčinnosť všetkých v tejto neľahkej situácii.