Dňa 28. marca 2023 sa žiačky 3. ročníka v rámci voliteľného predmetu aplikovaná ekonómia zúčastnili na Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave. Žiačky mali príležitosť inšpirovať sa širokou paletou nápadov študentských firiem, s ktorými si navzájom vymieňali svoje skúsenosti z oblasti vedenia študentskej firmy. Odovzdali si cenné rady, ktoré rady uplatnia v praxi. Mali možnosť pozorovať a analyzovať marketingové stratégie jednotlivých tímov. Nadobudnuté vedomosti pretavia do ďalšieho pôsobenia v rámci školskej firmy.

Fotogaléria — Veľtrh podnikateľských talentov