Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod.
(okrem 19.07.2023)