„Humor, to je poznanie a poznanie nie je veľmi veselé.“
Tomáš Janovic

Slovensko stratilo veľkú osobnosť z kultúry. Múdrosť a striedmosť slova je výsadou ľudí, ktorí majú výnimočný zmysel pre detail. A tým bol Tomáš Janovic, náš absolvent, výnimočný. Pri príležitosti 120. výročia založenia školy nás poctil svojou návštevou. S úctou a uznaním spomíname.