Telesná a športová výchova

Na Šrobárke vás čakajú nielen vedomosti, ale aj zážitkové športové vyžitie na kurzoch, súťažiach či na zaujímavých hodinách telesnej a športovej výchovy!


Ekologické účelové cvičenie

V dňoch sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili Ekologického účelového cvičenia.

Prváci si to namierili do Kysaku, kde navštívili KlimaPark — audio vizuálne envirocentrum zamerané na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Žiaci absolvovali rôzne zaujímavé stanovištia, ako napríklad simulovanú jazdu na rafte, triedenie odpadu pomocou hry alebo si prezreli, ako vyzerá zelená strecha. Voľný čas využili na rôzne loptové hry.

Druháci absolvovali túru do westernového mestečka Klatovianka, kde sa venovali pozorovaniu prírodných úkazov, športovým hrám a navštívili mini farmu.

Krajská športová olympiáda — obhájili sme 1. miesto

V rámci jubilejného 15. ročníka Dlhodobých športových súťaží stredných škôl Košického samosprávneho kraja za šk. rok 2023/2024 sme sa umiestnili na prvom mieste a obhájili sme tak minuloročné prvenstvo! Slávnostné vyhodnotenie už tradične sprevádzala 5-dňová Krajská športová olympiáda, na ktorej si tímy, aj jednotlivci našej školy, zmerali sily v stolnom tenise, vo futsale, v nohejbale a vo volejbale.

Aj na Krajskej športovej olympiáde sme s hrdosťou obhájili 1. miesto z minulého roka. Naši žiaci sa predviedli v plnom nasadení a dosiahli úžasné výsledky:

  • Stolný tenis žiakov — 1. miesto
  • Stolný tenis žiačok — 2. miesto
  • Nohejbal žiačok — 1. miesto
  • Nohejbal žiakov — 2. miesto
  • Volejbal žiačok — 3. miesto

Srdečne blahoželáme všetkým športovcom a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!

Vyhodnotenie dlhodobých športových súťaží — obhájili sme prvenstvo

sa konalo slávnostné vyhodnotenie Dlhodobých športových súťaží Košického samosprávneho kraja (DŠS KSK) o putovný pohár predsedu KSK a otvorenie Krajskej športovej olympiády. Na základe vyhodnotenia DŠS KSK za školský rok 2023/2024 si naši žiaci vybojovali krásne 1. miesto, čím obhájili prvenstvo z minulého roku a dúfame, že sa im to podarí aj na budúci rok!

Odovzdanie putovného pohára sa konalo z rúk predsedu KSK, Ing. Rastislava Trnku. Na vyhodnotení bola prítomná pani riaditeľka školy s vedúcou PK TSV, Mgr. Danou Bugorčíkovou, ako aj s desiatimi ocenenými žiakmi: Marko Martin (I.A), Matej Kozák (I.A), Lara Isabel Bernáth (I.A), Matúš Polák (I.D), Zuzana Maruščáková (II.A), Veronika Neradová (II.B), Nina Kyselová (II.D), Lenka Spustová (II.D), Veronika Ferková (III.B) a Veronika Hrabovská (III.B).

Gratulujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie úspechy!

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT