Na Šrobárke už tradične spolupracujeme s inými školami na rozličných projektoch. Tentokrát nás v piatok 21. októbra 2022 v rámci svojho jazykového projektového týždňa navštívili žiaci Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Nemecká lektorka Kyra Grewe si pre nich spolu so žiakmi z 2.C (DSD) pripravila množstvo aktivít a hier. Veríme, že sa našim malým kamarátom u nás páčilo a odniesli si nové vedomosti a milé spomienky.

Fotogaléria — Spolupráca medzi školami (nemecký jazyk)