Posledný februárový deň sa v našej škole uskutočnila školská prehliadka prác v Stredoškolskej odbornej činnosti. V tomto školskom roku si až štyri hodnotiace komisie vypočuli obhajoby 17 prác z 8 odborov.

Práce boli na vynikajúcej úrovni a ich autori a autorky preukázali naozaj osobné zanietenie a hlboké vedomosti týkajúce sa tém ich prác. Vďaka skvelej práci študentov, študentiek ale aj ich školiteliek a školiteľov do Krajského kola SOČ postúpilo 15 prác. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole.

Fotogaléria — Školská prehliadka prác v Stredoškolskej odbornej činnosti