V pondelok sa 29 Šrobárčanov rozhodlo darovať svoju krv. K samotnému odberu sa podarilo dostať až sedemnástim z nich. Tešíme sa, že sa krv podarilo darovať aj dvom našim vyučujúcim a že až 16 ľudí nazbieralo odvahu na svoj prvý odber v živote.

Slovenský Červený kríž odštartoval tohtoročnú kampaň Študentskej kvapky krvi pod heslom: „SHARENI SVOJU KRV A ŽIVOT TI DÁ LIKE“. V spolupráci s NTS sa nám už tradične podarilo zorganizovať na našej škole mobilný odber krvi a vytvoriť tak vhodnú príležitosť na „shareovanie“ krvi a pomyselné „lajky“ od ľudí, ktorým sme pomohli zachrániť život.

Vďaka patrí nielen odbornému a vždy pozitívnemu personálu z NTS, ale aj študentom, ktorí pomohli s prípravami tejto akcie, no najmä Vám — milí darcovia. Veríme, že sa stretneme pri ďalšom mobilnom odbere.

Fotogaléria — Študentská kvapka krvi 2023