30. jún 2023 sa prebudil s krásnym slnečným úsmevom, ktorý naznačoval, že posledný deň školského vyučovania bude vydarený, ale aj trochu iný. Prv než žiaci naplnili svojou prítomnosťou triedy, stretli sa na školskom dvore, kde sa konala posledná tohtoročná slávnosť. Pani zástupkyňa RNDr. Dagmar Klímová stručne vyhodnotila priebeh školského roka. Mnohých žiakov za ich celoročné snaženie čakala odmena, ktorú im odovzdali pani riaditeľka spolu s pani Ing. Čapovou. Všetci prítomní museli v duchu skonštatovať, že Šrobárčania sú mimoriadne aktívni a úspešní vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach.

Čo dodať na záver? Všetkým prajeme leto plné krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, veľa aktívneho oddychu, spoznanie zaujímavého nepoznaného, skrátka — príjemne prežité dlho očakávané obdobie letných prázdnin.

Fotogaléria — Rozlúčka so školským rokom 2022/2023